Akershus Slottsdansare, Oslo

Akershus Slottsdansere ble grunnlagt i 1994 av Akershus Slotts Venner, som er en vennegruppe ift Akershus Festning og Slott i Oslo. Det er en gruppe som framforer historiske danser ifort historiske kostymer fra middelalder, barokk og flere epoker på 1880-tallet. Vi legger vekt på at dansene og kostymene er riktigst mulig i forhold til tiden de stammer fra. Gruppen eier selv en del drakter, men i de senare årene er det stort sett egenprodusert av gruppens damer. Gruppen ble dannet for å vaere med på å holde liv i slottets historie igjen fra de forskjellige tidsepokerne gjennom dans og musikk. Vi deltok tidligere i skuespillene som ble framfort på Akershus Slott. Vi tar oppdrag utenfor festningen også. Vi har årlig oppdrag ved Venne foreningens årsmote. Vi har blant annet også hatt oppdrag på Krigsskolen, ved den Engelske Ambassade, på det Norske Kongelige Slott, og i Gamlebyen i Fredriksstad. Trening annenhver mandag 18.30-21.00 på Akershus slott, bygning 13
Sidan uppdaterad: 2012-02-16