Artilleriavdelningen i Göteborg

Artilleriavdelningen i Göteborg är en ideell förening som verkar för att bedriva en levande museiverksamhet.
Utgångspunkten är att visa Göta artilleriregementes (A2) tid i Göteborg ur olika aspekter.

Föreningen vill dels visa artilleristens vardag och den miljö som omgav honom och dels visa det sociala officerslivet med fest, bal och dans från 1800-talet och fram till beredskapstiden.

Föreningen startades 2001 inför föreningens trettioårsjubileum.

Herrarnas dansar antingen i officersattila m 1872 och damerna oftast i promenadklänning från slutet av 1800-talet eller i beredskapsuniform och damerna i motsvarande klädsel.

Kontaktperson: Lena Flyborg, lena.flyborg@vgregion.se

Sidan uppdaterad: 2012-02-16